Informatie

Op deze pagina plaatsen we vooral relevante documenten met betrekking tot Windproject Noordzeeboulevard. We proberen deze pagina steeds aan te vullen. Als u hiervoor suggesties hebt, dan horen wij dat graag via info@windprojectnoordzeeboulevard.nl.

We hebben ook een pagina gemaakt waar we veelgestelde vragen beantwoorden. Deze pagina vindt u hier 

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse natuurpartijen, ondernemers en omwonenden uit de omgeving van Windproject Noordzeeboulevard. De plannen voor het windproject worden in de komende periode verder uitgewerkt. Hier speelt de klankbordgroep een belangrijke rol bij.

Klankbordgroep bijeenkomst 1 (22 juni 2022)

Presentatie bijeenkomst 1 Verslag bijeenkomst 1

Klankbordgroep bijeenkomst 2 (10 oktober 2022)

Presentatie bijeenkomst 2 Verslag bijeenkomst 2

Inloopavond 30 november 2023

Banners gebruikt tijdens inloopavond