Het project

Pure Energie heeft een idee om een windproject te ontwikkelen, bouwen en exploiteren aan de Noordzeeboulevard ten westen van de Brielse Gatdam in de gemeente Westvoorne.

Het beoogde windproject staat in het verlengde van de 14 molens van Windpark Slufterdam. Hieronder ziet u een plattegrond van het gebied. Het geel omlijnde deel is onderzoeksgebied 1. Dit is het gebied waarin wij mogelijkheden zien om twee moderne windturbines te realiseren.
(Tekst loopt door onder de afbeelding.)

Plangebied Windproject Noordzeeboulevard
Plangebied Windproject Noordzeeboulevard

Afmetingen en opbrengst

Uit de eerste onderzoeken lijkt het mogelijk om een windproject te realiseren met twee windmolens met een ashoogte van maximaal 180 meter en een rotordiameter van maximaal 200 meter. Nader onderzoek zal uitwijzen hoe groot de windmolens exact worden.

Daarmee worden deze groter dan de windmolens van Windproject Slufterdam. De windmolens van Slufterdam hebben een ashoogte van 94 meter en een rotordiameter van 110 meter. De tiphoogte is 149 meter. Eén windmolen wekt per jaar ca. 12,9 miljoen kilowattuur op.

De beoogde windmolens in Windproject Noordzeeboulevard wekken per stuk naar verwachting 30 miljoen kWh op. Gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de gemeente Westvoorne in 2020, zou dit betekenen dat twee windturbines voldoende opwekken om in ca. 70% van het verbruik van de gemeente Westvoorne te voorzien. (Bron: DASHBOARD - Energieverbruik - Westvoorne (databank.nl))

Meer over het belang van de hoogte van een windmolen leest u in dit artikel.

De initiatiefnemer

Pure Energie

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf, gevestigd in Enschede. Al 25 jaar werkt het bedrijf aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te ontwikkelen, realiseren en beheren. Iedereen, zowel particulier als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure Energie.  

In de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken zoekt Pure Energie altijd de samenwerking met de omgeving. Dat houdt onder andere in dat Pure Energie in veel projecten samenwerkt met een lokale energiecoöperatie. Via die coöperatie kan de omgeving mede-eigenaar worden van het wind- of zonnepark. Pure Energie streeft naar een gelijkwaardige samenwerking met de omgeving. 

Pure Energie heeft kennis van alle facetten: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van de windmolens en zonneparken en het leveren van de groene stroom.

Al jaren achter elkaar is Pure Energie uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland in een onderzoek van de Consumentenbond, WISE, Greenpeace en Natuur & Milieu. Dit komt omdat Pure Energie klanten alleen de stroom levert die het zelf opwekt met de eigen windmolens en zonneparken die alleen in Nederland staan.

Lees op de website van Pure Energie meer over het bedrijf!

 

Pure Energie ontwikkelt het windproject in samenwerking met de lokale energiecoöperatie Voorne-Putten Energie. Hierdoor is er de mogelijkheid voor lokaal eigendom van de windmolens. Lees hierover meer  op de website van Voorne-Putten Energie.

Waarom een windproject?

Ambitie van gemeente Westvoorne

Windmolens wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen en zonder het klimaat te belasten. Dit betekent schone energie. Voor de gemeente Westvoorne is het van groot belang mee te helpen om de opwarming van de aarde te beperken.  Zo is het de ambitie van de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten, en daarmee van de gemeente Westvoorne om in 2040 energieneutraal te zijn. Er wordt dan evenveel energie duurzaam opgewekt als er wordt gebruikt in Westvoorne. Dit is een grote opgave. Het energieverbruik in de gemeente moet fors omlaag, er zijn veel zonnepanelen op daken en zonnevelden nodig én extra windmolens. Alleen door alle duurzame technieken in te zetten, is deze ambitie haalbaar.  

De gemeente Westvoorne heeft locaties voor windmolens in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de locatie langs de Noordzeeboulevard aan de westelijke zijde van de Brielse Gatdam in Oostvoorne een potentieel geschikte plek is. De voorkeur gaat uit naar enkele plekken met meerdere grotere windmolens.

Meer informatie staat op de website Duurzaam Westvoorne.

Samen met de omgeving

Pure Energie vindt het belangrijk om goed contact te hebben met de omgeving over dit windproject en dit plan bij voorkeur samen uit te voeren. De omgeving wordt zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Verder wordt er ruimte geboden voor financiële participatie.

In de afgelopen periode heeft de gemeente Westvoorne de omgeving betrokken bij de duurzame energieplannen. Hierbij is ook een start gemaakt met een klankbordgroep. Pure Energie zal de organisatie van de klankbordgroep verder vormgeven.

In de klankbordgroep kunnen omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties deelnemen om in samenspraak met de initiatiefnemers een concreet plan te maken voor het windproject.

Deze klankbordgroep kan de initiatiefnemer adviseren en bijvoorbeeld meedenken over de invulling van het omgevingsfonds. Meer over deze (financiële) participatie leest u op de pagina Veelgestelde vragen.