Stand van zaken

Laatste update: 13 april 2022

Een overzicht van de nieuwsberichten vindt u hier. 

Stand van zaken

Op dit moment spreken we nog van een idee voor een windproject. Er is nog geen vergunning aangevraagd. We gaan nu eerst in gesprek met de omgeving om hun inbreng, ideeën en vragen op te halen. Samen met de omgeving willen we het plan verder uitwerken.

In 2017 heeft de regio gezamenlijk een aantal plekken aangewezen waar windenergie opgewekt kan worden. In Westvoorne is dat de Noordzeeboulevard in Oostvoorne. In september 2021 heeft de gemeente een openbare inschrijving voor Windproject Noordzeeboulevard uitgeschreven. Deze tender is gewonnen door Pure Energie. Zie ook dit nieuwsbericht op de website van de gemeente Westvoorne.

 

 

Onderzoeken

Pure Energie werkt nu het plan verder uit in afstemming met de gemeente Westvoorne en Voorne-Putten Energie. Een onderdeel daarvan is het laten uitvoeren van verschillende onderzoeken. Het eerste onderzoek is gestart in maart 2022. Dit is een ecologisch onderzoek wat bijna een jaar lang uitgevoerd gaat worden.

Andere onderzoeken die gedaan zullen worden, zijn onder andere onderzoeken naar veiligheid, geluid en slagschaduw.

Samen met de omgeving

Het uitwerken van het plan voor Windproject Noordzeeboulevard willen de initiatiefnemers samen met de omgeving doen. Zo wordt de klankbordgroep opgericht waaraan omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deelnemen. Samen met de deelnemers kunnen we het plan bespreken. Daarbij kan de omgeving ons ook advies geven, bijvoorbeeld hoe we goed kunnen communiceren over het plan.

Om het Windproject te kunnen bouwen, is er een ruimtelijke procedure nodig. Wij bereiden hiervoor nu alles inhoudelijk voor. Onze ambitie is om in de tweede helft van 2022 een aanvraag in te dienen.

Financieel participeren

Onderdeel van het plan voor deze windmolen is dat de omgeving er financieel in kan participeren.  Dit zal in de komende tijd verder uitgewerkt worden.

Eén van de mogelijkheden is lid worden van Voorne-Putten Energie en via VPE mee-investeren in het project. Op deze manier kan iedereen mede-eigenaar worden van het windproject. Hoe dit precies wordt vormgegeven, moet nog worden uitgewerkt.

Ook zal er een omgevingsfonds ingericht worden. Dat bestaat uit een bijdrage uit de opbrengsten van de windmolen. Die bijdrage is 1 euro per opgewekte MWh (megawattuur). Ter illustratie: als een windproject in een jaar 60 miljoen kWh opwekt, gaat er dat jaar 60.000 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt in grote mate de omgeving zelf. Ook dit moet nog nader worden uitgewerkt, bijvoorbeeld via de klankbordgroep.

Mocht u hierover vragen, suggesties of opmerkingen hebben of interesse hebben in financiële participatie of deelname aan de omgevingsraad, dan horen we dat graag. U kunt contact met ons opnemen hierover via info@windprojectNoordzeeboulevard.nl of door te bellen met Ira Hesp van Pure Energie op 06 1004 9331.