Stand van zaken

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten vindt u hier. 

Het begin

In 2017 heeft de regio gezamenlijk een aantal plekken aangewezen waar windenergie opgewekt kan worden. In de toenmalige gemeente Westvoorne, nu Voorne aan Zee, was dat de locatie aan de Noordzeeboulevard in Oostvoorne. Deze locatie is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. In oktober 2021 heeft Pure Energie middels een gewonnen tender het ontwikkelrecht voor windmolens verkregen voor de locatie van Windproject Noordzeeboulevard. Meer over de gewonnen tender lees je hier.

De ontwikkeling

Op dit moment is de ontwikkeling van het windproject nog bezig. De meeste ruimtelijke onderzoeken, zoals geluid, ecologie en externe veiligheid zijn afgerond en de initiatiefnemers bereiden zich voor op de vergunningsaanvraag. Deze zal nog in 2023 worden ingediend. Deze ruimtelijke onderzoeken vormen de basis van de ruimtelijke onderbouwing voor de vergunningsaanvraag. Ook het advies van de klankbordgroep zal hierin worden meegenomen. In het doorlopen proces met de klankbordgroep zijn zij ge├»nformeerd en betrokken bij de planontwikkeling. De presentaties en notulen van al deze bijeenkomsten staan op de pagina 'Informatie'. Hier zijn ook de onderzoeken over ecologie en geluid en de verzonden nieuwsbrieven te vinden. 

Het vervolg

Nadat de benodigde vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd, start de formele procedure. De gemeente is het bevoegd gezag hiervoor en zal hierover een besluit moeten nemen. 

Wilt u niets missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. 

Samen met de omgeving

Het uitwerken van het plan voor Windproject Noordzeeboulevard gebeurt met de omgeving. Dit gebeurt via de klankbordgroep waaraan omwonenden, ondernemers, natuurorganisaties en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deelnemen. Samen met de deelnemers wordt het plan besproken. Daarbij kan de omgeving adviseren aan de initiatiefnemers.

Financieel participeren

Onderdeel van het plan voor deze windmolen is dat de omgeving er financieel in kan participeren. 

Doe mee via VPE

Dit kan door lid te worden van Voorne-Putten Energie (VPE) en via VPE mee te investeren in het project. Op deze manier kan iedereen mede-eigenaar worden van het windproject.

Wil je meer weten of lid worden? Kijk op de website van VPE!  

Omgevingsfonds

Ook zal er een omgevingsfonds ingericht worden. Dat bestaat uit een bijdrage uit de opbrengsten van de windmolen. Die bijdrage is 1 euro per opgewekte MWh (megawattuur). Ter illustratie: als een windproject in een jaar 60 miljoen kWh opwekt, gaat er dat jaar 60.000 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt in grote mate de omgeving zelf. Te denken valt aan bestedingen aan de natuur, recreatie of duurzaamheid in de omgeving. 

Mocht u hierover vragen, suggesties of interesse hebben dan horen we dat graag. U kunt contact met ons opnemen hierover via info@windprojectNoordzeeboulevard.nl of door te bellen met Linda Kempers van Pure Energie op 06 51610289.